Apothekers voorspellen de uitkomsten van 'Apotheken door Cliënten Bekeken': Patiënten positiever over apotheek dan verwacht

OnderzoeksoutputAcademic

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wat vindt de patiënt van de zorg en de dienstverlening in de apotheek?
En hoe schatten apothekers het oordeel van hun patiënten in? Dat is wat
onderzoekbureau ARGO onderzocht. De uitkomst: patiënten oordeelden
positiever dan apothekers dachten.
Vertaalde titel van de bijdragePharmacists predict results for consumer satisfaction questionnaire 'Pharmacies reviewed by clients': Patients more satisfied than pharmacists expect
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
StatusPublished - apr.-2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Apothekers voorspellen de uitkomsten van 'Apotheken door Cliënten Bekeken': Patiënten positiever over apotheek dan verwacht'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit