Apothekersopleidingen klaar voor de toekomst: Domeinspecifiek referentiekader en Raamplan Farmacie geven onderwijs richting

Hidde Haisma, Tom Schalekamp

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De beroepsuitoefening van apothekers is de laatste decennia verschoven van productgeoriënteerd naar patiëntgeoriënteerd. Om de farmacieopleidingen hierop beter te laten aansluiten is het uit 2006 daterende Raamplan Farmacie aangepast. Competentiegericht onderwijs krijgt een belangrijke plaats, naast de verwerving van de voor apothekers noodzakelijke kennis en vaardigheden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-19
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume151
Nummer van het tijdschrift24
StatusPublished - 17-jun-2016

Citeer dit