App voor zelfmanagement van urine-incontinentie bij vrouwen

Anne Loohuis*, Nienke Wessels, Janny Dekker, Nadine van Merode, Marijke Slieker ten Hove, Boudewijn Kollen, M. Y. Berger, H. van der Worp, M. H. Blanker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

De behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen blijkt met een app net zo goed te werken als de standaardzorg van de huisarts. Huisartsen hebben met deze app een nieuwe, bewezen werkzame behandeloptie in handen. De app biedt nog andere voordelen. Zo verlaagt het drempels tot de zorg, verbetert het therapietrouw en verlaagt het kosten.
Vertaalde titel van de bijdrageAn app for self-management of urinary incontinence in women
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-15
Aantal pagina's6
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume64
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit