Application of the concept of ‘Social Licence to Operate’ beyond infrastructure projects

David Jijelava

  Onderzoeksoutput

  615 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van het promotieonderzoek was om inzicht te krijgen in het concept van Social License to Operate (SLO), en om te beoordelen of het een bruikbaar concept is om toe te passen, niet alleen op grote infrastructuurprojecten, maar ook op projecten van non-gouvernementele en niet-overheidsorganisaties. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, heb ik een uitgebreide versie van het Thomson en Boutilier-model van SLO toegepast, die ik heb getest op twee infrastructuurprojecten en twee niet-gouvernementele projecten in Georgië.

  De resultaten van mijn onderzoek leidden tot twee brede conclusies. Ten eerste, wanneer het SLO-raamwerk met terugwerkende kracht wordt toegepast op een bestaand project, ongeacht de vorm, geeft het inzicht in hoeverre het project legitiem, geloofwaardig en betrouwbaar is, en hoe de specifieke acties van de project voorstanders in dit licht kunnen worden geïnterpreteerd en geanalyseerd. Ten tweede kan de SLO-aanpak, eenmaal begrepen en proactief toegepast, helpen bij het identificeren en vermijden van de vele uitdagingen waarmee zowel projecten, en de door het project getroffen bevolking, worden geconfronteerd.

  Het onderzoek voor dit doctoraat omvat vier case-studies. De gegevens voor elke case-study werden afzonderlijk verzameld. Alle casestudy's waren om verschillende redenen afkomstig uit het land Georgia. Ten eerste ben ik afkomstig uit Georgië en heb ik sinds 2009 voor een onderzoeksorganisatie gewerkt. Ik heb achtergrondinformatie over veel particuliere en non-profit projecten in dit land; ten tweede was één van de voorwaarden van het Nederlandse Fellowship Programma van de NUFFIC, dat het doctoraat zich zou moeten richten op Georgië; ten slotte maakt het kiezen van casestudy's uit hetzelfde land het ook mogelijk om vergelijkingen te maken en conclusies te trekken over SLO.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Vanclay, Frank, Supervisor
  • Groote, Peter, Co-supervisor
  Datum van toekenning31-jan-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1326-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-1325-9
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit