Applications of genetic algorithms in industry

MC Wu*, H Wortmann, N Szirbik

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-142
Aantal pagina's2
TijdschriftComputers in Industry
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2005

Citeer dit