Toepassingen van geometrische controle: Systemen met een beperkte en geschakelde systemen

Mustafa Kaba

Onderzoeksoutput

817 Downloads (Pure)

Samenvatting

Na een formele introductie in het eerste hoofdstuk, zullen we in Hoofdstuk 2 het regelbaarheidsprobleem bespreken voor tijddiscrete lineaire systemen met convexe conische beperkingen op de uitgang. We bieden een bijna volledige karakterisering van de regelbaarheid voor de tijddiscrete lineaire systemen met convexe conische beperkingen.
In Hoofdstuk 3 bespreken we het regelbaarheidsprobleem van Hoofdstuk 2 in afwezigheid van de aanname van coniciteit. We veralgemeniseren de resultaten uit Hoofdstuk 2 en tonen aan dat de aanpak die we introduceren voor de analyse van ingeperkte lineaire systemen in dit algemenere geval eveneens extreem effici├źnt is. We slagen er dus in om een spectrale karakterisering van de regelbaarheid voor tijddiscrete lineaire systemen met convexe uitgangbeperkingen te maken, welke alle resultaten omvat die voorheen bekend waren over dit onderwerp.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de discussie over de regelbaarheidsprobleem voor tijddiscrete kegelgewijs lineaire systemen. Hier zijn de resultaten uit Hoofdstuk 2 handig voor de analyse. We bieden algebraïsche noodzakelijke en voldoende voorwaarden die garanderen dat het convex omhulsel van de bereikbare set van het tijddiscrete kegelgewijs lineaire systeem de gehele toestandruimte beslaat.
Hoofdstuk 5 richt zich op het probleem van de linker-invertibiliteit voor tijdcontinue geschakelde lineaire systemen. We gebruiken een geometrische aanpak om noodzakelijke en voldoende voorwaarden te vinden die lineair van aard zijn, en dus gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.
Hoofdstuk 6 van dit proefschrift bevat de slotbeschouwing.
Vertaalde titel van de bijdrageToepassingen van geometrische controle: Systemen met een beperkte en geschakelde systemen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Camlibel, Kanat, Supervisor
Datum van toekenning19-sep-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7222-8
Elektronische ISBN's978-90-367-7221-1
StatusPublished - 2014

Citeer dit