Toegepaste Conversatieanalyse

Martine Noordegraaf, Ellen Schep, Tom Koole

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  203 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageApplied Conversation Analysis
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)6-15
  Aantal pagina's10
  TijdschriftKwalon
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun-2018

  Citeer dit