Applying Computer Adaptive Testing to Optimize Online Assessment of Suicidal Behavior: A Simulation Study

Derek Paul De Beurs, Anton LM de Vries, Marieke H de Groot, Jos de Keijser, Ad JFM Kerkhof

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
246 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere207
TijdschriftJournal of medical internet research
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 11-sep-2014

Citeer dit