Approximation in two-stage stochastic integer programming

Ward Romeijnders, L. Stougie, M.H. van der Vlerk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)17-33
Aantal pagina's17
TijdschriftSurveys in Operations Research and Management Science
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2014

Citeer dit