AQUEOUS CHAMBER TAPS IN TOXOPLASMIC CHORIORETINITIS

A KIJLSTRA*, AC BREEBAART, GS BAARSMA, PJM BOS, A ROTHOVA, L LUYENDIJK, M FORTUIN, NJM SCHWEITZER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)53-58
  Aantal pagina's6
  TijdschriftDocumenta ophthalmologica
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 30-dec-1986

  Citeer dit