"Aragonensis" and the Toledan material in Trinity ms 0.8.34

J.D. North

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)59 - 61
Aantal pagina's3
TijdschriftCahiers de l'institut du moyen-age grec et latin
StatusPublished - 1996

Citeer dit