Arbeidsconflicten bij de overheid. Bespreking van A.F.M. Brenninkmeijer & L.C.J. Sprengers. Arbeidsconflicten bij de overheid', Den Haag, SDU uitgevers 2003

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)75 - 75
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  Volume40
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit