Arbeidsmarktdynamiek vergroot verschil tussen in- en outsiders

Arjen Edzes, Lourens Broersma, Jouke van Dijk

OnderzoeksoutputAcademic

243 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met de wet werk en zekerheid en een groeiend aantal zzp’ers staat de dynamiek op de arbeidsmarkt vol in de Nederlandse schijnwerpers. Flexibilisering van de arbeidsmarkt moet zorgen voor meer werkgelegenheid en betere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat zou de doorstroming op de arbeidsmarkt moeten bevorderen. Meer dynamiek op de arbeidsmarkt voorkomt wel de instroom, maar bevordert niet de uitstroom uit de sociale zekerheid. Per saldo verscherpt meer dynamiek de scheidslijnen tussen in- en outsiders op de arbeidsmarkt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)308-310
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume101
Nummer van het tijdschrift4733
StatusPublished - 28-apr.-2016

Citeer dit