Arbeidsparticipatie met chronische pijn: wat kan de omgeving bijdragen?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat partner en familie van een patiënt/werknemer met chronische pijn aan het bewegingsapparaat een
belangrijke invloed hebben op diens arbeidsparticipatie. Tot dusverre waren vooral de negatieve gevolgen van interactie met naaste familie onderzocht. Recent onderzoek maakt duidelijk dat partner en familie tevens positief kunnen bijdragen aan arbeidsparticipatie. Dat opent perspectieven voor verbeterde vormen van arbeidsrevalidatie.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)15-18
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding
Volume32
Nummer van het tijdschrift56
StatusPublished - 2013

Citeer dit