Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied

Kim Cohen, Stijn Arnoldussen, Gilles Erkens, Yftinus van Popta, Laura Taal

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Predictive archaeological map of the Dutch embanked river floodplain
Vertaalde titel van de bijdragePredictive archaeological map of the Dutch embanked river floodplain
Originele taal-2Dutch
UitgeverijDeltares
Aantal pagina's240
StatusPublished - 2014

Publicatie series

NaamDeltares rapport
UitgeverijDeltares
Volume1207078-000

Citeer dit