Archive Wars: Record Destruction and the Memory of the French Wars of Religion in Montpellier

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)129-150
TijdschriftThe Sixteenth Century Journal
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit