Are blood donors an adequate control group to ascertain HCV prevalence in non-Hodgkin's lymphoma patients

Emilio Iannitto*, Stefano De Cantis, Sonia Cirrincione, Emanuele Ammatuna, Rosa Di Trapani, Gerlando Quintini, Antonio Carroccio, Gugliemo Mariani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1039-1040
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Gastroenterology and Hepatology (Australia)
Volume17
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit