Are circulating relaxin levels related to pulmonary hypertension in patients with heart failure?

Johanna E. Emmens, Jozine M. ter Maaten, Adriaan A. Voors*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)958-960
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume19
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2017

Citeer dit