Are migration decisions in Europe influenced by social welfare?

Petra W. de Jong, H. A. G. de Valk

OnderzoeksoutputAcademic

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-7
Aantal pagina's2
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2018

Citeer dit