Are self-help interventions an effective treatment for medically unexplained symptoms?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)628-629
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume78
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit