Aretino's dialogues

Philiep G. Bossier*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)923-923
  Aantal pagina's1
  TijdschriftSixteenth century journal
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit