Argumentation Support Software: Boxes-and-Arrows and Beyond

Bart Verheij*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187-208
Aantal pagina's22
TijdschriftLaw, Probability & Risk
Volume6
DOI's
StatusPublished - 2007

Citeer dit