Aristotle, 'Sophistical Refutations' 24, 179B17-26: A textual and interpretative note

P. S. Hasper*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)82-88
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Classical Quarterly
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-2008

Citeer dit