Armoede onder werkenden

Patricia Van Echtelt*, Rudi Wielers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

2 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageWorking poor in the Netherlands
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)289-292
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-sep.-2023

Citeer dit