Arne Næss (1912-2009)

Erik C. W. Krabbe*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)527-530
Aantal pagina's4
TijdschriftArgumentation
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - nov-2010

Citeer dit