Around Joan Scott's 'Sex and Secularism'

Kim Knibbe, Brenda Bartelink, Jelle Wiering, Karin Neutel, Marian Burchardt

  OnderzoeksoutputAcademic

  172 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)176-191
  Aantal pagina's16
  TijdschriftReligion and society. Advances in Research
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 13-nov.-2018

  Citeer dit