Art 10 Successiewet en overdracht woonhuis. De stand van zaken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftLand- en Tuinbouwbulletin
Volume2012
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit