Art. 1639f, tweede lid (7:668, tweede lid) BW naar huidig en komend recht

A.M. Luttmer-Kat

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)9 - 12
Aantal pagina's4
TijdschriftSociaal Recht
Volume1
StatusPublished - 1997

Citeer dit