Art and Communication in the Reign of Henry VIII

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)783-785
  Aantal pagina's3
  TijdschriftHistorische Zeitschrift
  Volume290
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - jun.-2010

  Citeer dit