Art and property

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13 - 22
Aantal pagina's10
TijdschriftKrisis. Tijdschrift voor Actuele Filosofie
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit