Arterial Blood Pressure and the Flow in the Calf at Rest and During Reactive Hyperemia

G.J. Barendsen*, J. van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)615-623
  Aantal pagina's9
  TijdschriftAngiology
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit