Arterial blood pressure changes induced by acceleration during mobile intensive care unit patient transport are not patient related: beware of misinterpretation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)460-461
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit