ARTERIAL-WALL REGENERATION IN SMALL-CALIBER VASCULAR GRAFTS IN RATS - NEOENDOTHELIAL HEALING AND PROSTACYCLIN PRODUCTION

B VANDERLEI, H DARIUS, K SCHROR, P NIEUWENHUIS, [No Value] MOLENAAR, CRH WILDEVUUR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)378-386
Aantal pagina's9
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume90
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1985

Citeer dit