Artery tertiary lymphoid organs in giant cell arteritis are not exclusively located in the media of temporal arteries.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer16
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume77
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2018

Citeer dit