Artralgie en urticaria als immuuncomplexgemedieerde complicaties na meningitis met meningokokken groep B

M C J Kneyber, M van Heerde, D G Marlkhorst

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageArthralgia and urticaria as immune-complex mediated complications after meningitis with meningococci group B
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer233
Pagina's (van-tot)2524-2526
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume152
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 26-jan-2008

Keywords

  • Arthralgia/etiology
  • Child, Preschool
  • Diagnosis, Differential
  • Humans
  • Meningitis, Meningococcal/complications
  • Shock/diagnosis
  • Urticaria/etiology

Citeer dit