Arthritis autoantibodies in individuals without rheumatoid arthritis: follow-up data from a Dutch population-based cohort (Lifelines)

Johanna Westra*, Elisabeth Brouwer, Elisabeth Raveling-Eelsing, Suzanne Arends, Amaal Eman Abdulle, Caroline Roozendaal, Myrthe A M van Delft, Rene E M Toes, Leendert A Trouw, Arjan Vissink, Menke J de Smit

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Zoekresultaten