Article Selected to Receive the Mitchell B. Balter Award for 2020

Jurjen van der Schans*, Eelko Hak, Maarten Postma, Laura Breuning, Jacobus R. B. J. Brouwers, Kaspar Ditters, Paul A. F. Jansen, Rob M. Kok, Jan G. Maring, Rob van Marum, Hans Mulder, Jaap Nanninga, Richard C. Oude Voshaar, Arne J. Risselada, Liesbeth Vleugel, Max Stek, Ron H. N. van Schaik, Elizabeth J. J. Berm, Bob Wilffert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)443-443
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume40
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-sep-2020

Citeer dit