Artikulationen im Herzen des Staates – Über Bruno Latours Rechtstheorie und deren (Miss-)Verständnisse in der deutschen und englischen Literatur

Filipe dos Reis*, Hagen Schölzel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

7 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageArticulations in the Heart oft he State - On Bruno Latour’s legal theory and its (mis)representations in German and English scholarship
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)291-298
Aantal pagina's8
TijdschriftZeitschrift für Politische Theorie
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit