Artificial control of protein activity

Manuela Bersellini

Onderzoeksoutput

452 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cellen bestaan uit begrensde omgevingen met daarin een dichte opeenstapeling van talloze verschillende moleculen. Veel biologische processen verlopen hierin spontaan. Een strakke regulatie van eiwitactiviteit is daarom noodzakelijk voor het correct functioneren van een cel en is daarmee essentieel voor elk levend organisme. Het ontwerpen en bestuderen van kunstmatig gereguleerde eiwitten vergroot het begrip van natuurlijke metabolische processen en heeft belangrijke toepassingen in de synthetische biologie, en in het ontwerp en afgifte van medicijnen. Introductie van kunstmatige eiwitactiviteit in eiwitten maakt het bovendien mogelijk om schakelaars te ontwerpen wiens activiteit afhankelijk is van een externe stimulans of veranderingen in de omgeving en kan waardevol zijn voor het ontwerp van biosensoren.
Dit proefschrift beschrijft ons werk in het veld van kunstmatige regulatie van eiwitactiviteit. Het eerste deel van het proefschrift focust op het ontwerpen van verschillende strategieƫn om kunstmatige regulatie van eiwitactiviteit te bewerkstelligen in zowel natuurlijke als kunstmatige enzymen. Een tweetal methodes wordt gepresenteerd om de herassemblage van twee inactieve fragmenten van een gesplitst enzym te faciliteren door middel van interactie met kleine moleculen en door middel van metaalion herkenning. Ook is een strategie gepresenteerd om een kunstmatig metaalenzym te activeren door middel van coƶrdinatie van metaalionen. In het tweede deel van dit proefschrift is onderzocht hoe men controle kan uitoefenen over de functie van een eiwit. Een natuurlijk eiwit is hiervoor uitgerust met een katalytisch activiteit die deze van nature niet bezit. Op deze manier zijn er drie eiwitten, die behoren tot de familie van multidrug resistance regulatoren, ontworpen bestudeerd. De eiwitten zijn zo gebruik als bio-platform voor het ontwerp van kunstmatige metaalenzymen voor koper(II) gekatalyseerde asymmetrische reacties waarbij op verschillende wijzen de actieve transitiemetaalcomplexen zijn geintroduceerd..
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Roelfes, Johannes, Supervisor
  • Browne, Wesley, Beoordelingscommissie
  • Merkx, M., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Otto, Sijbren, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning3-nov-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0134-8
Elektronische ISBN's978-94-034-0133-1
StatusPublished - 2017

Citeer dit