Artificial intelligence in musculoskeletal rehabilitation

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)993-994
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 31-aug.-2023

  Citeer dit