Artifizielle Lichtsammelkomplexe ermöglichen Rieske‐Oxygenase‐ katalysierte Hydroxylierungen in nicht‐photosynthetischen Zellen

F. Feyza Özgen, Michael E. Runda, Bastien O. Burek, Peter Wied, Jonathan Z. Bloh, Robert Kourist, Sandy Schmidt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)4010-4016
Aantal pagina's7
TijdschriftAngewandte Chemie
Volume132
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2-mrt.-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit