Artikel 3:105 en onroerende zaken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)689-691
Aantal pagina's3
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume143
Nummer van het tijdschrift6945
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit