ARTISAN PCR: Rapid identification of full-length immunoglobulin rearrangements without primer binding bias

Marvyn T. Koning, Szymon M. Kielbasa, Vesna Boersma, Henk P. J. Buermans, Sander A. J. van der Zeeuw, Cornelis A. M. van Bergen, Arjen H. G. Cleven, Philip M. Kluin, Marieke Griffioen, Marcelo A. Navarrete*, Hendrik Veelken

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)983-986
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume178
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - sep.-2017

Citeer dit