Arts2040 is nu al nodig: Basisopleiding geneeskunde moet maatschappijgerichter

Jessie Hermans*, Debbie Jaarsma, Menno Reijneveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

29 Downloads (Pure)

Samenvatting

De transitie naar ‘de drie V’s’ – zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen – vraagt van artsen dat zij inspelen op de maatschappelijke context van hun werk. Maar, zeggen de auteurs, dan moeten we medisch studenten wel anders opleiden.
Vertaalde titel van de bijdragePhysican2040 is now already needed: Medical training should orient better on society
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-36
Aantal pagina's3
TijdschriftMedisch Contact
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 28-jan.-2021

Citeer dit