‘As if he had come into the world like Minerva’: Ayn Rand's (anti-)educational philosophy

Anouk Zuurmond*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-76
Aantal pagina's26
TijdschriftConfero: Essays on Education, Philosophy and Politics
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 20-dec-2021

Citeer dit