Asialoerythropoietin to Protect the Failing Heart Is it Possible to Run With the Hare and Hunt With the Hounds?

Peter van der Meer*, Erik Lipsic, Dirk J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1959-1960
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume56
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusPublished - 30-nov-2010

Citeer dit