ASO Author Reflections: Dilemma of Paraaortic Lymph Node Metastases During Exploration for Suspected Periampullary Carcinoma

Bobby K. Pranger, Vincent E. de Meijer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2959-2960
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusPublished - 18-mrt-2020

Citeer dit