ASO Author Reflections: Remote Home Monitoring After Surgery: Focus on Feasibility for Older Cancer Patients

L T Jonker, M M H Lahr*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)789-790
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
  Volume27
  Nummer van het tijdschriftsuppl 3
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2020

  Citeer dit