Aspect seeing in Wittgenstein and in psychology

Nicole Hausen, Michel ter Hark

OnderzoeksoutputAcademic

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Titel A Wittgensteinian Perspective on the Use of Conceptual Analysis in Psychology
RedacteurenT.P. Racine, K.L. Slaney
Plaats van productieBasingstoke
UitgeverijPalgrave MacMillan
Pagina's87-109
ISBN van geprinte versie9780230369153
StatusPublished - 2013

Citeer dit