Aspecten van de substraatteelt in de onroerendezaakbelastingen (wetsvoorstel 26423)

T. Blokland

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)979 - 984
Aantal pagina's6
TijdschriftWeekblad voor Fiscaal Recht
Volume6349
StatusPublished - 1999

Citeer dit